Projekt

Zrzeszeniem Prawników Polskich o/W-wa otrzymało dofinansowanie do projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym.

Tytuł projektu ” NA STRAŻY DOBREGO PRAWA”

Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, cyfrowej edukacji.
Kwota dofinansowania: 655.350,00 zł.

Ogłoszenia

SZKOLENIE EKSPERTA DS. MONITORINGU PRAWA KRAJOWEGO

Szkolenie eksperta ds. monitoringu prawa krajowego Stowarzyszenie „Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie”, Nr KRS 376181, adres siedziby: ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa, zwane dalej „ZPP”, jako