Zarząd Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

Paweł Piotrkowicz

Wpisany w roku 1992 na Listę radców prawnych pod numerem WA-3318, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego ukończone w 1986r. Aplikacja radcowska odbyta w latach 1989-1992.

W latach 1988 – 1999r. pracownik Kancelarii b.Rady Państwa, a po utworzeniu urzędu Prezydenta RP pracownik jego Kancelarii (Biura Prawnego). Od 1999r. do chwili obecnej prowadzi własną Kancelarię Prawniczą „PAULUS”. W okresie 1999-2005 prowadził wiele postępowań upadłościowych i układowych (naprawczych), jako syndyk, nadzorca sądowy, tymczasowy nadzorca sądowy (m.in. nadzorca sądowy Netia S.A.). 

Żonaty (żona – pracownik administracji publicznej), dwoje pełnoletnich dzieci (magister i doktor uczelni zagranicznych).

Członek Senatu Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (którą w roku 1998 założyło Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie).

W okresie 1996 – 2002 współpracował z jednostkami pozarządowymi (Fundacja Batorego, Fundacja „Pomoc Społeczna „SOS”, Bank Żywności „SOS”, Federacja Banków Żywności, Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce”) w zakresie prowadzenia obsługi prawnej jak też szkoleń, w tym szkoleń finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych (UE, USAID, Fundacja Forda). 

W Zrzeszeniu Prawników Polskich aktywnie uczestniczy od roku 1990 , a od roku 2004 członek Zarządu ZPP Oddział Warszawa.

Dariusz Czajka

Dariusz Czajka – doktor nauk prawnych, adwokat, profesor nadzwyczajny Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Od 15 lipca 2013 r Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, Członek Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie – Prezes Zarządu, (2018- obecnie) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ekspert obszar działalności eksperckiej nauka i gospodarka; (2012- obecnie) Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy EWSPA Założyciel, współpraca opinie prawne, komentarze eksperckie; Założyciel Klinik Prawa przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W roku 2011 wpisany na listę adwokatów. Od roku 2000 Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych – Członek kolegium redakcyjnego; (2002- 2005) Zrzeszenie Prawników Polskich- Prezes Zarządu Głównego; (2002- 2004) Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy-Sędzia; (2001- 2003) Sąd Okręgowy w Warszawie-Sędzia w sprawach w przedmiocie ochrony konkurencji i konsumentów; (1998-obecnie) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wykładowca z zakresu: prawo handlowe, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze publiczne, zamówienia publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności intelektualnej; 

(1998- 2011) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Założyciel, Kanclerz; (1998- 2002) Zrzeszenie Prawników Polskich Sekretarz Generalny ZPP; (1998- 2001) Komisja ds. reformy prawa upadłościowego i układowego Członek komisji; (1996- obecnie) Gazeta Sądowa Założyciel, redakcja;(1994- 2008) Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich Redaktor programowy; (1994- 2008) Wydawnictwo Centrum Informacji Prawno- Finansowej sp. z o.o. Redaktor programowy; (1992- 2002) Wydział XVII upadłościowo- układowy Sądu Rejonowego w Warszawie Sędzia komisarz, Przewodniczący Wydziału, Wydział Karny, Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Pruszkowie Sędzia (1987- 1990) Sąd Rejonowy w Warszawie dla dzielnicy Mokotów, Wydział Karny Asesor

Wybrane publikacje

W trakcie publikacji „Teoria sądzenia tom III Argumentacja prawna”, „Przedsiębiorstwo w kryzysie – strategie naprawcze” (1998- 2002) Monografia „Przestępstwa menadżerskie”, „Przedsiębiorstwo w kryzysie”, „Upadłość i Układ”, „Postępowanie naprawcze w polskim systemie prawnym”, „ Teoria sądzenia tom I Prawda sądowa”, „Teoria sądzenia tom II Wykładnia i stosowanie”, „Teoria sądzenia tom III Sztuka argumentacji”, „ Ochrona praw Twórców i Producentów”, „Prawo gospodarcze- podręcznik akademicki”, „Komentarz do Prawa Międzynarodowego Prywatnego” (1998- 2002) ponad 60 artykułów na temat wykładni prawa, teorii sądzenia i prawa upadłościowego – układowego w Gazecie Sądowej, oraz z zakresu prawa autorskiego w Europejskim Przeglądzie Prawa i Stosunków Międzynarodowych.