Tarcza antykryzysowa dla firmy I

Szanowni Państwo,

pojawienie się wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 spowodowało wprowadzenie przez organy państwowe stanu pandemii tj. w początkowej fazie stanu zagrożenia epidemicznego, a później obecnie istniejącego stanu epidemii. Te okoliczności bezpośrednio miały wpływ na wiele dziedzin naszego życia codziennego, w tym także bardzo negatywnie oddziaływują na działalność przedsiębiorców. Organy państwowe podjęły decyzję o wprowadzeniu pakietów osłonowych dla firm, aby złagodzić negatywne skutki przeciwdziałania chorobie COVID-19.. W tym celu wprowadzono w życie pakiet ustaw nazywany potocznie „Tarczą Antykryzysową” (a jej kolejne wersje potocznie nazywano „Tarczą 2” , czy „Tarczą 3”. Nowe zmiany ustawowe wprowadziły do życia szereg ulg zwolnień. Proces otrzymania pomocy przez danego przedsiębiorcę wymaga od niego – poza samą wiedzą o rodzaju takiej możliwości – spełnienia określonych przepisami warunków oraz dokonania złożenia stosownych pism/wniosków w urzędach państwowych.

W związku z występującymi wątpliwościami i trudnościami po stronie przedsiębiorców postanowiliśmy przygotować ogólnodostępne kompendium wiedzy, które liczymy, że pomoże przedsiębiorcom w tym trudnym czasie. Opracowanie oparto przede wszystkim na przepisach następujących ustaw:
a) z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.),
b) z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695),
c) z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Wyboru rodzajów pomocy dokonał r.pr. Paweł Piotrkowicz – Prezes Zarządu ZPP O/Warszawa, właściciel Kancelarii Prawniczej PAULUS (www.kppaulus.pl).

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie

tarcza antykryzysowa dla firmy.pdf