Kontakt
ZPP o/ Warszawa
Biuro:
tel. 783-976-902
e-mail: biuro@zpp.warszawa.pl

Kursy i szkolenia:
tel. 783-976-902
tel. 724-634-457
e-mail: kursy@zpp.warszawa.pl

Szkolenia indywidualne:
e-mail:
ajurkiewicz@zpp.warszawa.pl

Zrzeszenie Prawników Polskich
Oddział w Warszawie
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
III piętro wejście B